LibreOffice Localization Sprint 11

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Takohemi sërisht, në hackerspace për të përkthyer sa më shumë nga platforma me burim të hapur LibreOffice. LibreOffice është një paketë programesh kompjuterike me kod burimi të lirë dhe të hapur e krijuar nga The Document Foundation. Qëllimi kryesor i këtij programi open source është të zëvendësojë Microsoft Office. Platforma LibreOffice përbëhet nga programe që ndihmojnë përdoruesit e programeve në fjalë të krijojnë dokumenta, prezantime kreative, diagrame, baza të dhënash si dhe formulimim e veprimeve dhe llogaritjeve matematikore. Mos harroni të merrni me vete laptopin dhe dëshirën e mirë.

Detaje

  • Kur: 29 Qershor 2018 @ 18.00;
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: JO;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike: JO;
  • Ka nevoje të kem qenë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

Ndërlidhje

Organizatorët

Raport i eventit

Do publikohet së shpejti.