LibreOffice: takim i grupit të përkthimit

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

Pas LibreOffice Workshop #0 dhe #1, vijon takimi i parë i të interesuarve për përkthim të platformës LibreOffice në shqip. Do bisedojmë në detaje për:

  • metodologjinë e përkthimit
  • organizimin e grupit përkthyes të platformës
  • hapat e ardhshme për promovimin e mëtejshëm të LibreOffice në vendin tonë.

Merrni kompjuter në qoftë se keni mundësi.

Detaje

  • Kur: 26 Tetor 2013 @15:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit