Komunikim

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Programet dhe aplikacionet me kodburim të hapur që përdoren për komunikime elektronike dhe respektojnë privatësinë e përdoruesve do jenë në fokus në këtë faqe.


Aplikacione chat mobile për Android