Fushata

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Më poshtë janë disa nga fushatat sensibilizuese ose projektet me tametikë të veçantë që janë implementuar nga komuniteti: