Fjalor Terminologjik

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Këtu do punojmë për krijimin e një fjalori me terminologji teknike. Para se të procedohet do etë konsultim me komunitetin për mënyrën se si do përpilohet ky fjalor si dhe do kërkohet në qoftë se ka iniciativa të tjera të ngjashme.

=
Server:
Browser: shfletues;
Website:
Link: ndërlidhje