Fedora

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Nga distribucionet e GNU/Linux, ai që është zhvilluar nga anëtarët e komunitetit që nga viti 2015 është “The Fedora Project”. Fedora është një distribucion me kod urim të hapur i bazuar në Linux kernel dhe si menaxhues paketash ka RPM. Fedora është zhvilluar dhe mirëmbahet nga komuniteti, ndërsa financohet nga kompania RedHat. Çdo software që përmban Fedora është me kod burim të hapur dhe me liçensa të hapura. 4 bazat e Fedora-s janë: Freedom(Liria), Friends(Miqtë), Features(Karakteristikat) dhe First (i pari). Këto 4 baza bejnë që ky distribucion të jetë gjithmonë në zhvillim duke u munduar të sjellë risi të reja. Rezultat i kësaj është cikli shumë i shkurtër i lëshimeve. Vetëm 6 muaj. Deri në Shkurtin e vitit 2016 ky distribucion numëronte 1.2 milion përdorues në mbarë botën, përfshirë edhe Linus Torvalds, krijuesin e Linux kernel.


Anëtarët


Aktivitetet

Viti Data Ora Emri
2017 23.09.2017 16:00 Fedora Woman Day (FWD) 2017
05.09.2017 19:30 Deep Learning me Python
26.07.2017 Fedora Loves Python workshop nr.2
05.07.2017 Fedora 26 Release Party
31.05.2017 Fedora Meetup #7
20.04.2017 Fedora Localization Sprint #10
12.04.2017 Fedora Localization Sprint #9
15.02.2017 Fedora Localization Sprint #8
2016 22.12.2016 Fedora Loves Python Workshop #1
11.12.2016 Fedora 25 Release party
12.11.2016 Fedora Meetup #6
26.10.2016 Fedora Localization Sprint #7
19.10.2016 Fedora Meetup #5
21.09.2016 Fedora Meetup #4
20.07.2016 Fedora Localization Sprint #6
19.07.2016 Fedora women day
09.07.2016 Fedora 24 Release party
30.04.2016 Fedora Localization Sprint #5
20.04.2016 Pidora Workshop -Fedora & Raspberry Pi
15.04.2016 Fedora Localization Sprint #4
03.04.2016 Fedora Localization Sprint #3
23.01.2016 Fedora Localization Sprint #2
2015 19.12.2015 Fedora Meetup #3
14.11.2015 Fedora 23 Release party
31.10.2015 Fedora Localization Sprint #1
27.10.2015 Apliko për internship në Fedora Outreachy program 2015
15.07.2015 Fedora Meetup #2
14.02.2015 I love Fedora Meetup