Blender

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Blender është një program profesional falas, për grafika kompjuterike 3D, i cili mund të përdoret për filma të animuar, efekte vizuale, art, modele printimi 3D, Video lojëra.[1]

Licensa

Nuk ka informacion rreth licensës.

Ndërlidhje

www.blender.org

Referenca

1. https://sq.wikipedia.org/wiki/Blender