Multimedia

From Open Labs Hackerspace
(Redirected from Audio & Video FLOSS)
Jump to navigation Jump to search

Faqe e dedikuar platformave dhe programeve kompjuterike me burim të lirë rreth sistemeve multimediale. Listë indikative e programeve kopjuterike në këtë fushë:

  • VLC
  • Audacity
  • Kodi Media player