Antarësohu

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Ti mund të konsiderosh mundësinë për t'u bërë anëtar/e i/e Open Labs Hackerspace nëse je një nga vullnetarët që kontribuojnë (për një periudhë 3-4 mujore) në vazhdimësinë e projekteve open-source pranë komunitetit tonë. Je i interesuar si mund të kontribuoni? Ti mund të kountribosh duke:

  • Marrë pjesë në aktivitet tona gjatë të cilave kountriboni, në formë kodimi, përkthimi, dokumentimi, etj tek projektet si WikiMedia, OpenStreetMap, NextCloud, openSUSE, Fedora, LibreOffice. Qëndroni të përditësuar rreth këtyre aktiviteteve duke ndjekur faqen https://wiki.openlabs.cc/faqja/Aktivitete
  • Organizuar ti vet evente të tipit localizations, meetups, etj. për nxitjen e këtyre kountribimeve në projektet e sipërpërmenduara apo në projekte të tjera lidhur me ideoligjinë tonë rreth open-source, open data.
  • U kujdesur për mbarëvajtjen e Hackerspace.

Nëse ndihesh i sigurt për rolin tënd pranë komunitetit tonë, anëtarësohu duke plotësuar Formularin e Aplikimit në linkun në vijim: https://openlabs.cc/en/become-a-member