Angular (v6) workshop

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

Workshop-i ka si synim t'ju familjarizojë me Angular. Angular është një framework i ndërtuar mbi gjuhën JavaScript për të ndërtuar aplikacione web dhe mobile.

Angular është Open Source dhe i mbështetur nga një komunitet i gjerë. Gjatë workshop-it, jo vetëm do të merrni njohuri mbi Angular, por gjithashtu mbi ekosistemin e JavaScript në 2018 dhe kompleksitei i ndërtimit të një SPA (Single Page Application).


Njohuri paraprake të nevojshme janë njohuri bazike në programim. Nje laptop me vete mund te ishte ndihmuese për të ndjekur shembujt praktik.


Detaje

  • Kur: 3 korrik 2018 @ 18:00;
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: PO;
  • Ka nevojë të kemi dije teknike: PO;
  • Ka nevoje të kem qenë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

  • Ekosistemi i Angular (dhe pak më gjerë i JavaScript).
  • Mundësite e teknologjisë dhe si krahasohet me platforma të tjera të ngjashme.
  • Krijimin e nje mjedisi për të punuar me Angular.
  • Bazat e Angular në krijimin e një aplikacioni web.

Ndërlidhje

Forum: https://forum.openlabs.cc/t/workshop-mbi-angular/1209

Organizator

  • Renato Selenica